یاقوت کبود

9

مقاومت شیمیایی و سختی سطحی فوق العاده

یاقوت کبود ماده ای با عبور مادون قرمز با سختی فوق العاده است. مشخصه های مکانیکی و حرارتی فوق العاده ، این ماده را یک پیشگام در صنعت ساخت پنجره اپتیکی می سازد.

این شرکت  یک مجموعه شناخته شده در زمینه ساخت پنجره های اپتیکی با دقت بالا برای کاربردهای سفارشی همچون شناسایی و نظارت، تحقیقات گداخت لیزری، سیستم های سنسوری FLIR، و کاربردهای فضایی فعالیت دارد. با تمرکز بر فرایند ساخت با سختی کنترل شده برای حداقل کردن آسیب، این شرکت پنجره های یاقوت با دقت بالا و استحکام با انعطاف پذیری بالایی را ارائه می نماید. مرکز کنترل کیفیت ما براساس درخواست گواهینامه اپتیکی خاص و تست را ارائه می نماید.

این شرکت محصولات مادون قرمز با کیفیت بالایی را به مشتریان خود براساس نیازهای کاربردیشان معرفی می کند.

Scroll Up