کاربردهای فتوولتائیک و الکترونوری

دانش ما از تجهیزات و فروشگاه های موجود، شرکت ما را به طور یکتایی به عنوان یک شریک سازنده برای نیازهای شما برای ادوات الکترواپتیکی/فتوولتائیک معرفی می نماید.

بسیاری از تجهیزات اپتیکی ما، از لنزهای متمرکزکننده تا طیفی از لوازم اپتیکی پوشش داده شده سرد، برای سالها در کاربردهای فتوولتائیک مورد استفاده قرار گرفته اند.

کاربردهای نمونه

  • سلول های خورشیدی فتوولتائیک
  • فرایندهای لیزری فتوولتائیک
  • ارتباطات/ فیبر نوری/ سوئیچینگ نوری توان بالا
  • سیستم های بازرسی فتوولتائیک
  • ساختارهای نوری-مکانیکی سبک وزن
  • پوشش ها و اجزاء اپتیکی دقت بالا
  • اجزاء جمع آوری و متمرکزسازی انرژی خورشیدی
  • ادوات تکنولوژی پیشرفته LED
23 22 21 20
Scroll Up