پزشکی و علوم زیستی

بسیاری از لنزهای اپتیکی برای سیستم های تصویربرداری پزشکی و فرایندهای مورد نیاز برای برشها و معالجات توسط لیزر مورد استفاده قرار می گیرند که کارایی اپتیکی در درجه نخست قرار داشته باشد. این شرکت اپتیکی برای طراحی و ساخت محصولات اپتیکی  پیچیده که در موارد علوم زیستی، شامل تصویربرداری پزشکی، تشخیصهای آزمایشگاهی، چشم پزشکی، ترتیب گذاری DNA، وسایل پزشکی لیزری، و  طیف سنجی و یاخته شناسی کاربرد داشته فعالیت مستمر دارد. شرکت ما رنج وسیعی از ادوات اپتیکی را در سیستم های تحلیلی مورد استفاده در اندازه گیری عملکرد های بدن در اتاق عمل و آزمایشگاه ارائه می نماید. همچنین این شرکت در زمینه تهیه لنز برای سازنده های بزرگ آندوسکوپ فعالیت دارد که این سیستمها یک میدان دید گسترده ای را به ازاء لنزهای کوچک خود فراهم می آورند.

امکانات و توانایی ها، این شرکت  را مکانی ایده آل برای ساخت سیستم های با دقت بالا ساخته است. محصولات و لایه نشانی های نهایی این شرکت عاری از هرگونه ناخالصی بوده و نسبت به آسیب های محیطی مقاومت بالایی دارند.

نمونه کاربردها

  • سیستم های انتقال لیزر پزشکی حیاتی
  • وسایل تصویربرداری بیولوژیکی، دندان پزشکی، و پزشکی
  • عدسی های تراش شده برای چشم پزشکی تشخیصی
  • وسایل میکرواپتیک مانند عدسی های نیم کره برای وسایل آندوسکوپی
  • کانونی کننده های لیزری برای حذف چین و چروک و موهای زاید
  • لنزهای میکرو-ویدئو برای دوربین های داخل-دهانی در دندان پزشکی
  • لنزهای باند گسترده برای فلورسنس در ترتیب گذاری DNA
  • سیستم های زیرمجموعه برای تحلیل خون
  • سیستم های تشخیصی
11 12 13
Scroll Up