فیلتر

فیلترهای OD و فیلترهای با عبور اپتیکی بالا بالا

فیلترهای مادون قرمز بصورت طرحی از فیلم نازک بر روی زیرلایه های جامد از ژرمانیم، سیلیکون، سیلیکا فیوز، یاقوت کبود، و یا بر اساس طول موج فیلتر قرار دارند. فیلترها دارای قطری معادل یک اینج، و ساختار و عبورهای متفاوت هستند.
شرکتهای همکار تولید کننده سفارشی محصولات میباشد و ما از اینکه شما ویژگی های مورد نظرتان را دقیق برای ما ارسال میکنید خرسند هستیم. در صورتی که مطمئن نمی باشید که کدامیک از فیلترها برای پروژهای آتی شما مناسب می باشند با  ما تماس حاصل نمایید.

مواد و انواع

ارایه دهنده انواع متعددی از فیلترها از جنس ژرمانیوم، سیلیکون، یاقوت کبود و دیگر مواد میباشد. لایه های فلزی با لبه های لازم از جنس طلا، نیکل و کروم میباشند.

لایه نشانی فیلترهای IR

فیلترهای نوری این شرکت با روشهای IBS، APS و IAD سیستم های لایه نشانی ساخته میشوند که همین پوشش ها تعیین کننده آستانه تخریب، پایداری محیطی، چرخه دمایی و نیازهای پایداری، خواهند بود.

تعداد و قیمت ها

ارائه قیمت معقول برای استفاده کنندگان فیلترهای IR بسیار دشوار است. این شرکت انواع مختلفی از فیلترها را ارایه میدهد که در برگیرنده اکثر نیازهای رایج بوده، قیمت مناسبی برای مصرف تعداد کم در قیاس با قیمتی که در اختیار مصرف کنندگان تعداد بالا قرار می گیرد معقول می باشد.

تضمین کیفیت

این شرکت  به حفظ و ارتقا رضایتمندی مشتری و سیستم های عملکردی بازار متعهد است.

Scroll Up