صنعت

صنعت OEM

با توانایی های منحصر بفرد در زمینه اپتیک، این شرکت  در موقعیتی قرار دارد که قادر به ارائه خدمات به صنایع مختلف با محصولات اپتیکی IR با قیمت پایین، کیفیت بالا، و وزن محدود است.
محصولات اپتیکی ما رنج وسیعی از سیستم های اندازه گیری اپتیکی و سنسورهای اپتیکی را شامل کاربردهای از سطح لیزر ساده تا سنسورهای طیف سنجی بسیار پیچیده پوشش می دهد. بسیاری از سازنده ها از لنزهای ما در متمرکزسازی لیزرها برای جوشکاری اتوماتیک و عملیات های برش استفاده می کنند. کره های اپتیکی قالب گیری شده توسط فروشنده های عمده برای اسکن بارکد و سیستم های فرایند بسته بندی مورد استفاده قرار می گیرد. این لنزها ادوات حیاتی برای سازنده های دوربین های مادون قرمز برای سیستم های ایمنی، سیستم های نگهداری، و سیستم های دید در شب اتوماتیک به شمار می روند.

کاربردهای نمونه

  • سیستم های اندازه گیری اپتیکی
  • سنسورهای اسپکتروسکوپی
  • سیستم های برش و جوشکاری اتوماتیک
  • دوربین مادون قرمز و سیستم های دید در شب
  • پرینت لیزری
  • سیستم های دید اتوماتیک
17 16 15 14
Scroll Up