شریک قابل اعتماد اپتیک مادون قرمز

شرکای تجاری ما مزیت های منحصر بفردی در تولید و ارتقا مواد مادون قرمز و تامین محصولات متنوع دارند.

این شرکت  در طول سالیان متمادی در تولید و کسب تجربه توانسته محبوبیت قابل توجهی بدست آورده و قادر است محصولاتی با کیفیت بالا با قیمت مطلوب ارایه دهد.
مواد اصلی مادون قرمز که ما در اختیار داریم شامل موارد ذیل میباشند ولی محدود به این موارد نیست:
Ge, Si, ZnS, ZnSe, CaF2, MgF2,GaAs, ، یاقوت کبود، مواد با ساختاری نامشخص، و دیگر موارد. ما نیازهای مشتری در خصوص خرید مواد مادون قرمز، فرآیند های نوری دقیق، بازرسی های قابل اعتماد و تحویل فوری را بخوبی برطرف میکنیم.
شما میتوانید لیستی کاملی از موادIR را در زبانه بالا مشاهده نمایید.

Scroll Up