شرایط و ضوابط

سفارشات: مشتری محصولات را بطور معمول با ارائه یک درخواست امضاء شده توسط یک نماینده قانونی که مشخصات کامل محصولات، تعداد مورد نیاز، شرایط ارسال محصول،  آدرس محل تحویل و دیگر دستورالعمل های خاص که قابلیت اجرا داشته باشند، بصورت فکس یا الکترونیکی اعلام می نماید.
قیمت ها: تمامی قیمت ها اعلام شده برای دوره زمانی 30 روزه از زمانی صدور پیش فاکتور معتبر می باشد . مالیات های تکلیفی و ارزش افزوده تماما بر عهده مشتری بوده و در صورتی که شرکت مبادرت به پرداخت آن کند هزینه آن بصورت جداگانه در رسید فروش عنوان شده و دریافت میگردد. پرداخت ها طبق توافق می تواند ارزی یا ریالی باشد.
شرایط پرداخت: پرداخت ها طبق شرایط پرداخت و برنامه مشخص شده در پیش فاکتور یا قرارداد که توسط  این شرکت اعلام شده و توسط مشتری رسما پذیرفته شد انجام خواهد شد. تمامی پرداخت ها حداکثر طی مدت 30 روزه از زمان تحویل صورت خواهد پذیرفت مگر آنکه موارد دیگری در سفارش خرید که قبلا توسط شرکت و مشتری پذیرفته شده و نوشته شده باشد.
نحوه ارسال: برای قطعات کم و کوچک در محل اعلامی مشتری و برای تعداد زیاد و خاص طبق توافق به صورت DDU خواهد بود. هر گونه ادعا مبنی بر کمبود محصولات سفارش داده شده و یا اشتباه باید به شرکت  تا 10 روز بعد از وصول محصولات توسط مشتری اعلام گردد. مسئولیت نواقص ناشی از ارسال بر عهده شرکت است.
تضمین قطعات محصولات: این شرکت به مشتریان خود متعهد می شود به  مدت زمان یکسال از زمان تحویل قطعات معیوب را تعویض می نماید. شرایط ضمانت هرگونه صدمه در حین استفاده و هرگونه کارکرد خارج از شرایط مورد نظر قطعات را قبول نمیکند. این شرکت تضمین میکند که تمامی خدمات به بهترین نحو ارائه خواهد شد.
محرمانه: مشتری و این شرکت باید اطلاعات را افشا نکرده و یا از آنها بدون اجازه استفاده ننماید چه اطلاعات بصورت مکتوب باشد و چه بصورت شفاهی.
تغییرات یا لغو: هرگونه لغو قرارداد باید بصورت دوطرفه و طی توافق کتبی صورت پذیرد و همین امر سبب میشود تا مشتری تمام هزینه های که این شرکت بابت هزینه های لغو متحمل میشود را بپذیرد.

Scroll Up