خدمات و فروش

پشتیبانی حرفه ای

فلسفه این مجموعه  براساس تمرکز روی نیازها و خدمات مورد نیاز از سوی مشتریان می باشد. کارکنان پشتیبانی فنی و فروش شرکتهای همکار  ارایه دهنده خدمات طراحی سیستم های سفارشی IR می باشند. این شرکت می تواند در خصوص مشخصات و انتخاب پارامترها برای سیستم اپتیکی مادون قرمز  شمارا یاری نماید. هر سفارش توسط کارشناسان فنی مورد بازبینی قرار می گیرند تا اینکه مطمئن شوند قطعات درست همانی هستند که مشتری درخواست کرده است. در ادامه خدمات مورد نظر رادر قسمت پایین انتخاب نمایید:

  • ساخت عدسی
  • تکنولوژهای لایه نشانی
  • تضمین کیفیت
  • تولید کاملا سفارشی

بابت پیشنهادات و نظرات شما که مارا در ارائه خدمات بهتر یاری می کند از شما متشکریم.

Scroll Up