Ge قطعات و صفحات

ge

ژرمانیوم عبور اپتیکی خوبی در محدوده 2-15μm  از خود نشان می دهد. به خاطر ضریب شکست بالا و پراکندگی کم، لنز ساخته شده از ژرمانیوم حداقل انحراف رنگی را  خواهد داشت و برای سیستم های IR  فعال در طیف 3/5 یا 8-12μm   بسیار محبوب است.

ژرمانیوم انحراف رنگی کمی ایجاد می نماید. ژرمانیوم همچنین از  مواد محافظ در تداخل الکترومغناطیسی (EMI) است. درجه مقاومت EMI پنجره Ge  با مقاومت کمتر از 4/6 اهم قادر به محافظت در برابر تداخل الکترومغناطیسی در محدوده میلی متر و سانتی متر است و موجب عملکرد بهتری از سیستم IR  می شود.
ژرمانیوم مانع عبور امواج UV،  مرئی، و مادون قرمز تا طول موج  2μm.  می شود، همچنین چگالی 5.323 g/ mm³  آن بالاترین چگالی در مواد انتقال IR است، که این خواص استفاده از آن را به سیستم های ترکیبی نور مرئی و یا نور NIR و سیستم های وزن محدود منحصر می نماید.

این شرکت امکان ارائه تجهیزات و قطعات اپتیکی ساخته شده از Ge را برای دریچه های تک کریستالی تا 250mm و چند کریستالی تا فاصله کانونی 300mm را، برای تصویربرداری مادون قرمز حرارتی، گرماسنجی، طیف سنجی و کاربردهای اپتیک لیزر داراست. لطفا جهت کسب اطلاعات دقیق و سفارش تجهیزات اپتیک Ge با ما تماس بگیرید

Scroll Up